Betalen

De vernoemde prijzen zijn exclusief btw. De betalingstermijn is voorafgaande aan de levering of, na goedkeuring door Bouman KantoorTotaal BV, binnen 14 dagen na factuurdatum. Na ontvangst van uw order, ontvangt u de factuur digitaal of per post.